กระต่ายป่า สัตว์ป่าคุ้มครองสุดน่ารัก

กระต่ายป่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีความน่ารักไม่แพ้ กระต่ายเลี้ยงชนิดอื่นๆ

กระต่ายป่าถูกจัดว่าเป็นกระต่ายในธรรมชาติเพียงชนิดเดียวของประเทศไทย มีลักษณะและรูปร่างเหมือนกับกระต่ายเลี้ยงทั่วไป โดยจะมีความยาวตั้งแต่ หัว – ลำตัว ประมาณ 36 – 50 เซนติเมตร มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 1.35-7 กิโลกรัม มีหูที่มีขนาดยาว และจะมีขนขึ้นปกคลุมทั่วบริเวญลำตัวโดยจะมีขนสีเทาแซมกับขนสีขาว มีฟันคู่หลังเล็กกว่าคู่หน้าบาคาร่า เล่นยังไงและมีช่วงขาคู่หลังที่ยาวมากกว่าขาคู่หน้า มีนิ้วเท้าหน้าจำนวน 5 นิ้ว มีนิ้วเท้าหลังจำนวน 4 นิ้ว ที่บริเวณใต้ผ่าเท้าจะมีขนปกคลุมที่หนา เพื่อช่วยให้เคลื่อนไหวได้โดยไม่มีเสียง ในส่วนของหางจะมีลักษณะสั้นเป็นกระจุก หากมองจากลักษณะภายนอกกระต่ายป่านั้นมีความน่ารักและคล้ายกับกระต่ายเลี้ยงทั่วไปมาก จนเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยง ซึ่งจากสาเหตุนี้กระต่ายป่าจึงถูกไปแฃ้วเป็นจำนวนมาก โดยผู้ล่าบางคนนั้น อาจจะนำกระต่ายป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยง แต่ก็มีผู้ล่าบางกลุ่มที่ล่าเพื่อนำมาทำเป็นอาหาร ซึ่งนั่นจึงเป็นสาเหตุหลักๆ ที่ส่งผลให้จำนวนของกระต่ายป่าลดน้อยลงเป็นอย่างมาก แต่นับว่ายังเป็นเรื่องที่โชคดีที่กระต่ายป่านั้นสามารถกระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้จำนวนประชากรของกระต่ายป่ายังคงมีมากอยู่ บาคาร่า เล่นยังไง

เขตการกระจายพันธุ์ของกระต่ายป่านั้นจะอยู่ในโซนทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้แก่ พื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำจินด์วินในพม่า ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา โดยในประเทศไทยจะพบได้ทุกภูมิภาคยกเว้นยกเว้นภาคใต้นั่นเอง ส่วนใหญ่จะพบกระต่ายชนิดนี้ที่ระดับความสูงต่ำกว่า 700 เมตรจากระดับน้ำทะเล แต่เคยพบบนเขาที่มีระดับความสูงถึง 1,400 เมตร ด้วยเช่นกัน กระต่ายป่ามักจะชอบอาศัยอยู่ในป่าโปร่ง, ป่าเต็งรัง, ป่าเบญจพรรณ ซึ่งช่วงเวลาที่ออกหากินก็คือช่วงกลางคืนนั่นเองบาคาร่า เล่นยังไง

กระต่ายป่าในประเทศไทยมักจะถูกนำมาเป็นสัตว์ และถูกนำมาเพื่อขาย โดยก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์เศรษฐกิจ เพราะเป็นที่นิยมสำหรับคนรักกระต่ายเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีแนวโน้มถึงความต้องการของผู้ซื้อมากขึ้นเรื่อยๆ จนในปัจจุบันกระต่ายป่าจึงถูกล่าเป็นจำนวนมากจากผู้ที่ต้องการแสวงหาผลกำไรจากสัตว์ชนิดนี้ ทำให้จำนวนประชาการของกระต่ายป่าลดน้อยลง ดังนั้นในประเทศไทยจึงได้ออกกฎหมายคุ้มครองกระต่ายป่าเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการสูญพันธุ์นั่นเอง

Related Post