กระทิง หรือ เมย สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์

เราควรช่วยกันอนุรักษ์ กระทิง เพราะในปัจจุบันมีจำนวนน้อยมากแล้ว  เกมสล็อต

กระทิง / เมย  เกมสล็อต

 เกมสล็อตสัตว์ชนิดนี้เปนสัตว์กีบที่มีขนยาว บางตัวจะมีสีดำ บางตัวอาจจะมีสีดำแกมน้ำตาล แต่บริเวณหน้าผากและช่วงครึ่งล่างของขาทั้ง 4 ข้าง จะมีสีขาวเทา ๆ หรือ สีเหลืองทอง ซึ่งเรียกกันว่า ” หน้าโพ ” เป็นสัตว์ที่มีลักษณะรูปร่างใหญ่ ล่ำสัน โดยเฉลี่ยแล้วจะมีความยาวช่วงตั้งแต่หัวถึงลำตัว ประมาณ 2.5 – 3.3 เมตร ความสูงที่หัวไหล่ประมาณ 1.65 – 2.2 เมตร โดยทั้งตัวผู้และตัวเมียจะมีเขาเหมือนกัน ซึ่งหน้าผากจะมีลักษณะเป็นโหนกสีเหลืองอ่อน และโหนกของตัวผู้ใหญ่กว่าและหนักกว่าของตัวเมียประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ที่หลังคอเป็นโหนกสูงนั้นเกิดมาจากส่วนของกระดูกสันหลังที่ยื่นออกไป โดยปกติแล้ว กระทิง จะชอบอาศัยอยู่บริเวณป่าที่มีทุ่งหญ้า ชอบพื้นที่ต่ำ ในอดีตเราเคยพบ กระทิง ได้บริเวณพื้นที่เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ศรีลังกา ซึ่งในปัจจุบันเราจะยังพบ กระทิง อยู่แค่ในประเทศภูฏาน จีน อินเดีย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย พม่า เนปาล เวียดนาม และประเทศไทย หรือ เฉพาะคาบสมุทรมลายู เท่านั้น ในปัจจุบันมีการแบ่งชนิดของกระทิง เป็น 2 ชนิดย่อยนั่นก็คือ Bos gaurus gaurus โดยจะอาศัยอยู่ในบริเวณประเทศอินเดียและประเทศเนปาล ส่วยชนิดที่สองก็คือ Bos gaurus laosiensis โดยจะอาศัยอยู่ในบริเวณประเทศอยู่ในพม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซียและประเทศไทยนั่นเอง ซึ่งในอดีกนั้นในศรีลังกาเคยมี กระทิง ชนิด B. g. sinhaleyus อยู่อาศัยแต่ปัจจุบันกได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้ว ซึ่งปกติ กระทิง จะชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยฝูงหนึ่งมีกระทิงประมาณ 8 – 11 ตัว แต่บางฝูงก็อาจมีมากถึง 40 ตัว ส่วนมาจะใช้พื้นที่ในการหากินเฉลี่ยประมาณ 78 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในหนึ่งฝูงจะประกอบด้วยตัวผู้ที่โตเต็มวัยแค่หนึ่งตัว นอกจากนั้นจะเป็นตัวเมียและวัยรุ่น ในส่วนของตัวผู้เต็มวัยตัวอื่นๆ เมื่อโตขึ้นก็อาจจะแยกออกไปตั้งฝูงของตนเอง หรืออาจจะแยกไปเป็นกระทิงโทน ซึ่งใน ปี พ.ศ 2537 ประเทศไทยเคยมีการประเมินจำนวนของกระทิงโดยพบทั้งหมด 920 ตัว ซึ่งมีเขตอนุรักษ์เพียงแค่ 6 – 7 แห่งเท่านั้น ที่มีจำนวนกระทิงเกินกว่า 50 ตัว ซึ่งในปัจจุบันก็มีอนุรักษ์ กระทิง ไว้เป็นอย่างดี เพราะทางไซเตสได้มีการจัดกระทิงไว้เป็นหมายเลข 1 ไอยูซีเอ็นประเมินว่า กระทิง เสี่ยงสูญพันธุ์ (VU) ซึ่งในไทยก็มีการติดตามป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เว็บคาสิโน

Related Post