ค่างแว่น สัตว์ป่าที่ควรอนุรักษ์

ค่างแว่น สัตว์อีกหนึ่งชนิดที่ถูกจัดว่าเป็นสัตว์คุ้มครอง เนื่องจากการถูกล่าในปัจจุบันที่ส่งผลให้ค่างแว่นเหลือจำนวนประชากรที่น้อยลง

ค่างแว่นที่อยู่ในประเทศไทยนั้นสามารถำแนกออกได้เป็น 2 ชนิด นั่นก็คือ ค่างแว่นถิ่นเหนือ และค่างแว่นถิ่นใต้ โดยมีรายละเอียดของค่างแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ค่างแว่นถิ่นเหนือ (Phayre’s langur)บาคาร่าพารวย
ลักษณะทั่วไปของค่างแว่นถิ่นเหนือ ก็คือ จะมีลำตัวขนาดยาวประมาณ 52-62 เซนติเมตร ส่วนของหางจะยาวประมาณ 58-68 เซนติเมตร และโดยทั่วไปค่างชนดนี้จะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 6-9 กิโลกรัม ซึ่งค่างชนิดนี้เมื่อโตเตมวัยขนที่ปกคลุมลำตัวจะมีสีเทา บริเวณปลายมือและปลายเท้าจะมีสีดำ ซึ่งลักษณะสำคัญที่ค่างชนิดนี้แตกต่างจากค่างชนิดอื่นนั่นก็คือบริเวณหางจะมีสีขนที่เป็นสีเดียวกันกับสีขนบริเวณด้านหลังลำตัวนั่นเอง โดยปกติแล้ว ค่างแว่นถิ่นเหนือ จะชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง ซึ่งในแต่ละฝูงจะประกอบไปด้วยสมาิชิกราวๆ 6-30 ตัว มักจะอาศัยอยู่บนยอดไม้สูง ๆ โดยปกติแลวเมื่อค่างแว่นชนิดนี้พบคน ค่างตัวที่เป็นจ่าฝูงจะเป็นค่างตัวแรกที่รีบกระโดดนำฝูงและสมาชิกตัวอื่นๆ ขึ้นไปอยู่บนยอดไม้เป็นตัวแรก โดยค่างตัวอื่นๆ ก็จะรีบตามมาในเส้นทางเดียวกันภายหลัง ค่างแว่นถิ่นเหนือนั้นจะมีการผสมพันธุ์กันตลอดทั้งปี ตัวเมียจะใช้ระยะตั้งท้องประมาณ 140-150 วัน ซึ่งสามารถออกลูกได้เพียงครั้งละ 1 ตัว และค่างชนิดนี้จะดูแลลูกค่างจนกว่าจะถึงช่วงการให้ลูกใหม่เลย ในประเทศไทยเราสามารถพบค่างชนิดนี้ได้ที่บริเวณพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีไปจนถึงทางตอนใต้ของประเทศจีนนั่นเอง  บาคาร่าพารวย

ค่างแว่นถิ่นใต้ (spectacled langur) บาคาร่าพารวย
ลักษณะโดยทั่วไปของค่างชนิดนี้ จะมีขนาดของลำตัวยาวประมาณ 45-57 เซนติเมตร ส่วนของหางจะยาวประมาณ 66-78 เซนติเมตร และโดยทั่วไปค่างชนิดนี้จะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 6-9 กิโลกรัม มีลักษณะทั่วไปคือ เมื่อค่างชนิดนี้โตเดมวัยจะมีขนสีเทาเข้มเกือบดำที่บริเวณทั่วลำตัว ส่วนบริเวณโคนขาและโคนแขนด้านนอกจะมีสีเทาจาง ซึ่งลักษณะสำคัญที่ค่างชนิดนี้แตกต่างจากค่างชนิดอื่นนั่นก็คือขนที่บริเวณหางจะมีสีดำซึ่งแตกต่างจากสีขนบริเวณด้านหลังที่เป็นสีเทาเข้มนั่นเอง ค่างชนิดนีจะชอบอยู่ตามป่าเขาหินปูนที่มีโขดหินสูงชัน และยังชอบอาศัยอยู่ตามป่าดงดิบหรือสวนยางพาราอีกด้วย มักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยแต่ละฝูงมีสมาิชิกจำนวนประมาณ 4-17 ตัว แต่บางครั้งค่างชนิดนีเมื่อโตเต็มวัยจะออกหากินตามลำพัง ซึ่งเมื่อฝูงค่างชนิดนี้พบคน ค่างตัวที่เป็นจ่าฝูงจะส่งเสียงร้องให้สมาชิกค่างตัวอื่นๆ หลบหนีไปก่อนแล้ว ส่วนตัวเองนั้นจะตามไปเป็นตัวสุดท้าย ส่วนในเรื่องของการผสมพันธุ์และการตั้งท้องก็จะมีลกษณะเช่นเดียวกับค่างเว่นถิ่นเหนือ ในประเทศไทยเราจะพบค่างแว่นถิ่นใต้ได้ตั้งแต่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลงมาทางทิศใต้ยาวไปจนถึงประเทศมาเลเซีย

Related Post