นกกาบบัว (Painted Stork) นกที่ไม่พบในประเทศไทยแล้ว

นกอีกหนึ่งชนิดที่เคยพบเห็นได้ในประเทศไทย แต่ในตอนนี้ไม่สามารถหาดูในประเทศได้อีกต่อไปแล้ว

นกกาบบัว (Painted Stork)

แทง บอล วัน นี้นับว่าเป็นนกอีกหนึ่งชนิดที่เคยพบได้ในประเทศไทย แต่ในตอนนี้ไม่สามารถพบได้แล้ว นกชนิดนี้จะมีลักษณะ เป็นนกปากยาว แต่ก็มีความแบนเล็กน้อย บริเวณโคนปากกว้าง ขากรรไกรบนจะมนและโค้ง ส่วนขากรรไกรล่างนั้นจะเว้า และมีรูจมูกเป็นรูปไข่ บริเวณส่วนหัวและคอจะไม่มีขนปกคลุม แต่ในช่วงของท้ายทอยนั้นจะมีขนปกคลุม มีช่วงขาที่ยาว จากการสำรวจพบว่ามีนกชนิดนี้ทั่วโลกจำนวน 4 ชนิด ซึ่งประเทศไทยพบนกชนิดนี้เพียงแค่ 2 ชนิดเท่านั้น ได้แก่ นกกระสาปากเหลือง (Milky Stork) และ นกกาบบัว (Painted Stork) นั่นเอง

แทง บอล วัน นี้รูปร่างโดยทั่วไปของ นกกาบบัว (Painted Stork) นั้นจะมีลักษณะเป็นนกชนาดใหญ่ มีปากยาวซึ่งความยาวของปากถึงหาง ประมาณ 100 – 102 เซนติเมตร บริเวณปากจะมีลักษณะปลายปากมนและโค้งลงเล็กน้อย ส่วนของหัวนกชนิดนี้จะมีขนาดเล็ก มีช่วงคอค่อนข้างยาว มีปีกที่กว้างและยาว และมีช่วงขาที่ยาวอีกด้วย ซึ่งในนกชนิดนี้นั้นทั้งเพศผู้และเพศเมียจะมีสีสันที่คล้ายกัน หากนกชนิดนี้โตเต็มวัยแล้วจะมีปากสีเหลือง มีขนที่ลำตัวสีขาว และขนบริเวณปีกจะมีแถบสีขาวสลับดำ ขนที่โคนปีก ขนคลุมขนปีกแถวนอก และ ขนบริเวณสะโพก จะมีลักษณะเป็นสีชมพูขน

แทง บอล วัน นี้โดยปกติแล้ว นกกาบบัว มัจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง และมักจะออกหากินเป็นฝูง โดยส่วนมากชอบอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็น บึง หนองน้ำ ทุ่งนา หรือชายทะเล ที่อยู่ห่างไกลจากถิ่นอาศัยของคน วิธีการหาอาหารมักเลือกที่จะหาอาหารในบริเวณที่ระดับน้ำไม่ลึก โดยนกชนิดนี้จะอ้าปากเกือบตลอดเวลา และจะใช้ตาคอยจ้องหาเหยื่อในน้ำ เมื่อนกชนิดนี้พบเหยื่อก็จะใช้ปากงับและคาบไว้ก่อนที่จะเงยหัวขึ้นแล้วกลืนเหยื่อลงไปทั้งตัว อาหารของนกชนิดนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็น ปลา กบ ลูกปู กุ้ง หอย และเขียด เป็นต้น โดยส่วนมากแล้วนกชนิดนี้มักจะสร้างรังเป็นแบบง่ายๆ โดยการนำกิ่งไม้ทั้งสดและแห้ง มาวางซ้อนกันบนยอดไม้ แล้วทำเป็นแอ่งตรงกลางเพื่อรองรับไข่นั่นเอง

Related Post