Tag: สัตว์ป่าคุ้มครอง

นากเล็กเล็บสั้น สัตว์ป่าคุ้มครองที่เราไม่ควรนำมาครอบครอง

นับว่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีความน่ารักมากๆ สำกรับ นากเล็กเล็บสั้น ที่เป็นสายพันธุ์เล็กที่สุดในโลก

เต่ามะเฟือง สัตว์ป่าสงวนที่ใกล้จะสูญพันธุ์

สัตว์ทะเลอีกหนึ่งสายพันธุ์ ที่เป็นสัตว์ป่าสงวนที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนประชากรที่น้อยลงมากอย่างเห็นได้ชัด 

ค่างแว่น สัตว์ป่าที่ควรอนุรักษ์

ค่างแว่น สัตว์อีกหนึ่งชนิดที่ถูกจัดว่าเป็นสัตว์คุ้มครอง เนื่องจากการถูกล่าในปัจจุบันที่ส่งผลให้ค่างแว่นเหลือจำนวนประชากรที่น้อยลง

กระต่ายป่า สัตว์ป่าคุ้มครองสุดน่ารัก

กระต่ายป่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีความน่ารักไม่แพ้ กระต่ายเลี้ยงชนิดอื่นๆ