Tag: สัตว์เลื้อยคลาน

กิ้งก่าบาซิลิสก์ผู้วิ่งบนผิวน้ำได้เรียกเขาว่า กิ้งก่าพระเยซู

สัตว์เลื้อยคลานตระกูลดัง มีความสามารถพิเศษที่เหนือชั้น สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้ เขามีนามว่า กิ้งก่าบาซิลิสก์ หรือ กิ้งก่าพระเยซู

จระเข้นำจืดและน้ำเค็มต่างกันอย่างไร ?

นับว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานอันดับต้นๆ ที่ทุกคนไม่อยากพบเจอ ในช่วงเวลาที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ