Tag: สัตว์ใกล้สูญพันธ์

Hallucigenia หนอนทะเลที่มีเดือยแหลม

ในใต้ทะเลลึก ซึ่งเป็นอีกโลกหนึ่งที่อยู่ใต้ผืนน้ำนั้นมีเรื่องราวมากมายมาทำให้มนุษย์อย่างเรารู้สึกตื่นตาตื่นใจ รวมถึงประหลาดใจอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบที่กล่าวมาก็คือ สัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในทะเลนั่นเอง

เสือลายเมฆบอร์เนียว กับเขี้ยวที่คมกว่าใคร

เสือที่มีคมเขี้ยวคมกว่าเสือชนิดอื่นๆ และสามารถปีนต้นไม้ได้เก่งกว่าเสือชนิดอื่นด้วยเช่นกัน

อิลิพิก้า สัตว์สุดน่ารักมุ้งมิ้ง ตัวแบบตัวแสบอย่าง Pikachu

Ili pika สัตว์รูปร่างหน้าตาน่ารัก ดูคล้ายกระต่าย ตัวเล็กน่ารักน่าเอ็นดู และเป็นตัวแบบของตัวการ์ตูน Pikachu ซึ่งเป็นสัตว์โลกน่ารักที่ใกล้สูญพันธ์แล้ว