Tag: เต่า

เต่ามะเฟือง สัตว์ป่าสงวนที่ใกล้จะสูญพันธุ์

สัตว์ทะเลอีกหนึ่งสายพันธุ์ ที่เป็นสัตว์ป่าสงวนที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนประชากรที่น้อยลงมากอย่างเห็นได้ชัด 

เต่ายักษ์อัลดาบรา สัตว์อายุยืน อยู่ได้ยาวนานถึง 100 ปี

สัตว์โลกผู้น่ารัก สัตว์อายุยืนเต่ายักษ์อัลดาบรา เป็นเต่าร่างยักษ์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเล็กน้อย มีอายุยืนถึง 100 ปี